Innovativ fiberskåpslösning för den tyska marknaden
...med fokus på kortare installtionstid och snabbare utrullning
Undersökning av kundbehov
Utveckling av idéer
Mål för utvecklingen
Färdigt resultat

Kundbehov i Tyskland

Intervju med nätägare och planerare samt mätning av tidsåtgången vid grävnings-, blås- och skarvarbete gav dessa önskemål om en ny lösning

 

 • Kortare installationstid
 • Väderoberoende blåsning och skarvning
 • Bättre utnyttjande av entreprenörer och erfarna skarvare
 • Mer kompakt och diskret design
Undersökning av kundbehov
Utveckling av idéer
Mål för utvecklingen
Färdigt resultat

Utveckling av idéer tillsammans med tyska kunder

Workshop med danska och tyska fiberinstallatörer, industridesigner och Triarca

 

 • Användning av erfarenhet med utrullning i Skandinavien med homes passed-hastighet på över 85 % 
 • Tyska och danska fiberinstallatörer jämförda produkter och metoder 
 • Val av de idéer som skulle ge störst värde för tyska kunder 
Undersökning av kundbehov
Utveckling av idéer
Mål för utvecklingen
Färdigt resultat

Fastställande av utvecklingsmål för den färdiga lösningen

Triarca beskrev konkret i samarbete med tyska fiberinstallatörer vilka behov den nya lösningen skulle täcka:

 

 • Snabbare installation - billigare och bättre för att få ut mer ur flaskhalsen som erfarna skarvare
 • Väderoberoende skarvning - möjlighet att skarva 365 dagar om året
 • Färre fel samt undvika kostnader för arbetsplatsinredning 
 • Möjlighet till dokumentation av arbetet 
Undersökning av kundbehov
Utveckling av idéer
Mål för utvecklingen
Färdigt resultat

I samarbete utvecklar vi optimala lösningar
för specifika kundbehov


Nära dialog med och rådgivning till kundenUtveckling av kundspecifik lösningFlexibel produktionFärdig lösning till specifikt projekt